Hazugságok ismétegetése

Ha egy hazugságot gyakran ismételsz, vagy vallássá, vagy politikává válik.

Tovább