Erkölcs gyökerei

osibb_erkolcs.jpg

Az erkölcs gyökerei nagyon ősiek és tudományos tény, hogy nem a judeokereszténység ebben a meghatározó. Sőt igazából a judeokereszténység elvei, egy torz erkölcs, azaz erkölcstelenség.